PODCASTY

Przed Wami pierwszy z siedmiu podcastów w ramach Rodzina Come On Edycja 2. Podcast jest dostępny tylko na stronie www.rodzinacomeon.pl

Izabela Antosiewicz – certyfikowana trenerka mocnych stron, specjalistka w dziedzinie rozwoju talentów i edukacji przyszłości. Więcej znajdziesz na www.przytulam.pl

W rozmowie Anny Bonk z Izabelą Antosiewicz usłyszymy m.in.:
– Dlaczego warto dobrze znać siebie zanim zanim wejdzie się w związek, ale również nie zapominać o tym podczas jego trwania?
– Jak świadomość talentów pomaga nam budować relacje z innymi i z samym sobą?
– Czy przeciwieństwa się przyciągają i jak to się ma do talentów?
– Jak może pomóc mojemu związkowi to, że ja wybiorę sobie pracę opartą na moich talentach, pasji?

Rodzina comeON - I Edycja (2022)

Projekt „Rodzina comeON” – edycja 2022 zrealizowany przez Fundację „Wypłyń na Głębię” powstał z myślą o pomocy młodym ludziom w wieku 14–19 lat na drodze życiowych wyborów. Dzięki profesjonalnie przygotowanej przez Fundację „Wypłyń na Głębię” kampanii udało się dotrzeć do ponad 100 000 młodych ludzi (14-19 lat) oraz do wielu innych grup wiekowych, które zapoznały się z projektem. W ciągu trzech miesięcy trwania kampanii “Rodzina comeON” materiały wideo osiągnęły ponad 1 800 000 wyświetleń łącznie w serwisie YouTube oraz Facebook.

Projekt oddziałuje w obszarze kształtowania osobistego systemu wartości, w którym małżeństwo i rodzina (w tym posiadanie dzieci) jest ważnym elementem życiowych wyborów, te zaś wiążą się z decyzjami na całe życie. W ramach projektu „Rodzina comeON” odkrywamy sekrety budowania trwałych relacji, które mogą zaowocować szczęśliwą rodziną. Mówimy o różnych fazach związku, a także jak w pełni wykorzystać okres singielstwa.

Do projektu zaprosiliśmy m.in. osoby medialne, które na co dzień pomagają innym budować relacje, a sami tworzą szczęśliwe rodziny. Są to: Karolina i Maciej Piechowie („Szczęśliwa Rodzina”), Asia Lelejko („Lekcje Miłości SoSpecial”), Katarzyna Nowosielska (“Kasia Nowosielska”), Anna i Adam Dzieciątko (“Jest Miło/ść”), Dominika i Krzysztof Dmochowscy (“Miłość Doskonała”) oraz Anna Saj.

Rozmowy z rodzinami i wypowiedzi ekspertów zostały ułożone w trzy odcinki – wywiady, w wersji skróconej i pełnej, oraz dziesięć bonusów wideo. Projekt promuje sześć spotów oraz film reklamowy. Tym sposobem powstały 23 filmy o łącznym czasie ponad 4,5 godzin edukacyjno-rozrywkowych treści. Dodatkowo dla każdego z trzech długich odcinków zostały opracowane materiały dydaktyczne dla wychowawców i nauczycieli do przeprowadzenia lekcji z uczniami.

Trailery

Bonusy

<< Przesuń w prawo lub w lewo, aby zobaczyć kolejne rodziny >>

Kim jesteśmy?

Fundacja “Wypłyń na Głębię” wspiera dzieci i młodzież zagrożone niedostosowaniem społecznym, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców w procesie wychowania. Szczególną misją, która przenika wszystkie działania Fundacji, jest profilaktyka zachowań ryzykownych, zapobieganie uzależnieniom i promocja postaw prozdrowotnych i prospołecznych. Specjalizujemy się szczególnie w nauczaniu zdalnym i hybrydowym (blended learning) oraz nowatorskich metodach docierania z treścią profilaktyczną do młodzieży.

Zapraszamy na naszę stronę internetową: www.wyplyn.pl oraz fanpage na Facebooku: www.facebook.com/wyplynpl

Misja fundacji:

Towarzyszymy młodzieży w poszukiwaniu odpowiedzi na życiowe pytania. Łączymy i wspieramy tych, którym zależy na dobrej przyszłości młodego pokolenia.

Cel fundacji:

Opierając się na współpracy z ekspertami, do 2026 roku chcemy, by Fundacja prowadziła programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w wieku 9-21 lat w przynajmniej 10% szkół w Polsce.

Zadanie publiczne o nazwie "Rodzina comeON - edycja 2” jest dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach konkursu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Demograficznej pt. „Po pierwsze Rodzina!”. Wartość dotacji i jednocześnie całkowita wartość projektu wynosi: 445 000,00 złotych.